Trängregemetet

Regementet har sitt ursprung i Första Göta trängbataljon. Det första trängförbandet som sattes upp på Marieberg i Stockholm 1885. Denna bataljon delades 1891 i två bataljoner Svea och Göta trängbataljoner. Göta trängbataljon flyttades 1892 till fästningen i Karlsborg och förlades i östra delen av slutvärnet i vilket redan artilleriet och ingenjörerna redan var förlagda.

När nya härordningen införandes 1901 fick bataljonen namnet Första Göta trängkår (T 2). Regementets förläggning på Karlsborgs fästning hade kritiserats under de sista åren av 1800-talet. Med nya härordningen påbörjades en planering för flytt från Karlsborg till nya kaserner antingen i Skövde, Alingsås, eller Falköping. När beslutet fastställdes 1902 blev det Skövde som blev den nya förläggningsorten. Första Göta trängkår byter 1904 namn till Göta trängkår (T 2), och på hösten 1905 flyttar förbandet till Norrmalm i Skövde.

När Intendenturtrupperna och Tygtrupperna upplöstes vid försvarsbeslutet 1948 fick Göta trängkåren regementsstatus. Andra tygkompaniet som var förlagt i Karlsborg, uppgick 1949 i regementet och det nya namnet blev Göta trängregemente (T 2). 1951 kom Andra intendenturkompaniet (Int 2) i Karlsborg att uppgå i regementet. Regementet övertog kavallerikasern på Heden i Skövde 1984, efter att Livregementets husarer flyttat till Karlsborg samma år.

Från 1 januari 2005 är regementet det enda kvarvarande aktiva förbandet inom trängtrupperna. Regementet bär vidare och förvaltar sedan 2005 traditionerna för Svea trängkår (T 1),  Norrlands trängregemente (T 3), samt  Skånska trängregementet (T 4). Regementet bevarar även minnet över Västmanlands trängkår (T 5) och Östgöta trängkår (T 6).

Namnändring till nuvarande namn Trängregementet sker den 1 januari 2007, detta för att markera att regementet är ett gemensamt förband för hela försvaret.