Månadens föremål

Maj månads föremål är en Viktualievåg

Vågen går att fälla ihop för att den ska vara lätt att transportera och är tillverkad av Lindells Vågfabriks AB i Jönköping. Vågen är i första hand avsedd för att väga livsmedel och proviant. Den kan hantera vikt upp till 125 kg. Den är märkt ”Int.1.” med krona över och ”6”. Det innebär att vågen har tillhört 1. Intendenturkompaniet.

1915 skapades intendenturtrupperna som ett eget truppslag och det bestod av fyra kompanier. Deras uppgifter var förplägnads-, drivmedels- och intendenturmaterieltjänst. Från 1949 blev de istället en del av trängtrupperna.

När viktualievågen erhöll ett militärt så kallat M-nummer benämndes den Skjutviktsvåg.

Vet du något mer om viktualievågar, får du gärna höra av dig till Garnisonsmuseet.