Månadens föremål

September månads föremål är ett Avvägningsinstrument m/42 MT.

Avvägningsinstrumentet ligger i en trälåda med tre kronor inbränt i sidorna. Det är tillverkat av Fr. J. Bergs Matematiska instrumentfabrik på Kammakaregatan i hörnet av Drottninggatan i Stockholm och har tillverkningsnummer 1514.

Avvägningsinstrumentet användes till att mäta den relativa höjdskillnaden mellan två punkter i terrängen. Överst på instrumentet sitter ett vattenpass, därunder ett sikte och underst en graderad stång. Avvägning eller nivellering gjordes vid byggen av landsvägar, järnvägar och kanaler.

Vet du något mer om avvägningsinstrumentet får du gärna höra av dig till Garnisonsmuseet.