Månadens föremål

Augusti månads föremål är ett blankettset Reversal/kvitto för överlämning av hästar i fält

Blanketterna var avsedda att användas under beredskapsförhållanden och under krig och är i liggande A5-format med 4 blanketter per redovisning.

Blanketterna användes som verifikation vid överlämning av hästar mellan förband. Vid anmälan av förändringar i hästläget som beror på att häst stupat eller på annat sätt gått förlorad och mottagare inte finns, användes endast blad 1 och 2, medan blad 3 och 4 (mottagare) makulerades. Vid tillkomst av häst som rekvirerats på plats eller tagits som krigsbyte och avlämnande förband inte finns, användes endast blad 3 och 4, medan blad 1 och 2 (avlämnare) makulerades. Blanketterna skulle skickas med fältpost av fältförbanden till redovisande myndighet.

Vet du något mer om blanketterna, får du gärna höra av dig till Garnisonsmuseet.