Garnisonsmusei vänner, GMV

Garnisonsmusei vänner, GMV, är Garnisonsmuseets stödförening och föreningen tog 2011 på sig uppgiften att driva museet.

Föreningen bistår Garnisonsmuseet med ideellt arbete och ekonomiskt stöd. Föreningen är öppen för medlemskap för den som vill stödja Garnisonsmuseet Skaraborg.

Medlemsavgiften är för närvarande 100:- per år och avgiften sätts in på föreningens bankgiro 154-8346. Ange ”medlemskap” på talongen. Glöm inte att även ange namn och adress samt e-postadress.

Medlemmar i förbandens kamratföreningar samt Fredsbaskrarna Skaraborg är automatiskt medlemmar i föreningen.