Om oss

Garnisonsmuseet Skaraborg drivs sedan 2011 av en ideell förening, Garnisonsmusei vänner, GMV, och är en del av Sveriges militärhistoriska arv, SMHA – ett nätverk bestående av 27 statliga och statligt understödda museer över hela landet. Garnisonsmuseet beskriver den stora betydelse försvaret haft på det civila samhället och vice versa i Västsverige från 1600-talet och fram till våra dagar. Utställningarna visar Indelningsverket samt Västgöta, Skaraborgs och Trängregementenas historia inklusive hästens roll i försvaret. Mindre utställningar finns även om sjukvården i fält, hemvärnet, internationell tjänst, m.m.

En föregångare till Garnisonsmuseet öppnades i ett soldattorp på Skaraborgs regemente 1915. Museet har sedan dess flyttat runt ett antal gånger i Skövde garnison och finns på nuvarande plats i Axvall sedan invigningen på nationaldagen 2018.

Garnisonsmuseet är handikappanpassat och kan besökas av rullstolsburna personer. Det finns även en toalett för rörelsehindrade. Vid entrén finns en liten shop med souvenirer, böcker, märke, m.m. I anslutning till museet kan du även ta en tur bland Västgöta regementes gamla byggnader – nuvarande folkhögskolan. Vi har också ett bibliotek, ett bildarkiv och ett mindre arkiv med ljudupptagningar. Samlokaliserat med Garnisonsmuseet finns det Centrala soldatregistret

Medlemskap

Föreningen är öppen för medlemskap för den som vill stödja Garnisonsmuseets verksamhet. Medlemsavgiften i Garnisonsmusei vänner, GMV, är för närvarande 100 kronor per år och berättigar bland annat till fri entré. Avgiften sätts in på vårt bankgiro 154-8346 eller swisha till 123 155 20 82. Ange ”medlemskap” i meddelandefältet. Glöm inte att ange även namn, adress och e-postadress. Medlemmar i Skaraborgs regementes och Trängregementets kamrat- föreningar samt Fredsbaskrarna Skaraborg är automatiskt medlemmar i Garnisonsmusei vänner.

Övrigt stöd

Man kan även stödja Garnisonsmuseet genom ideellt arbete eller genom en gåva. Den som vill arbeta ideellt med fastighetsskötsel och utställningar kontaktar Garnisonsmuseet

Den som vill skänka ett bidrag till verksamheten kan sätta in ett valfritt belopp på vårt bankgiro 154-8346 eller swisha till 123 155 20 82. Ange ”gåva” på talongen. Glöm inte att även ange namn, adress och e-postadress.

Den som vill skänka ett föremål eller foto kontaktar Garnisonsmuseet på enklaste sätt.