Öppettider

 Garnisonsmuseet Skaraborg

Öppettider

 Vintern och Våren 2017

 Måndagar, vintern och våren 2017 från 9 jan till och med 12 juni

kl. 13.00 – 16.00

Axevalla marknad den 6 maj kl. 13.00 – 16.00

Entre: 20:-

Andra tider efter hänvändelse till tfn 0511-41 42 82