Öppettider

 Garnisonsmuseet Skaraborg

Öppettider

Museet  öppet lördag & söndag fram till 20 augusti

öppet 13 – 16

Entre: 20:-

Under hösten öppet varje måndag 13-16 fram till 11 december

Andra tider efter hänvändelse till tfn 0511-41 42 82