Månadens föremål

Oktober månads föremål är en hemgjord tygskylt.

Skylten är gjord i säckväv med målad svart text. I övre och nedre delen av skylten är det insytt en trästav för att få den att hänga bättre.

1914 organiserades ett kulsprutekompani vid Skaraborgs regemente, I 9, med befäl från både Skaraborgs regemente och Västgöta regemente, I 6. 40 meniga togs ut från båda regementena. Sex ridhästar lämnades från Livregementets husarer, K 3, och 14 draghästar från Göta Trängkår, T 2. Kompaniet förlades med expedition och tre halvtroppar till 7. kompaniet på I 9

Vet du något mer om tygskylten får du gärna höra av dig till Garnisonsmuseet.