Månadens föremål

Juli månads föremål är ett Pistolfodral till Lahti L-35

Fotot nedan visar ett pistolfodral för den finska pistolen Lahti L-35. Hölstret är märkt ”SA” (Suomen Armeija) och ”AV3”. Pistolen L-35 licenstillverkades i Sverige av Husqvarna Vapenfabrik AB som pistol m/40. Det svenska pistolfodralet ser dock annorlunda ut. Möjligen har det kommit till Sverige med en svensk frivillig i Vinterkriget eller Fortsättningskriget.

Pistol m/40 skiljer sig från L-35 genom att ha ett sexkantigt grepp längst in på pipan för att underlätta isärtagning. Den användes av den svenska försvarsmakten från 1940 till och med 1980-talet då den ersattes av Pistol 88. På 1980-talet började slutstyckena på Pistol m/40 att spricka på grund av användandet av 9 mm ammunition m/39B som har ett högre tryck än vad vapnets delar var konstruerat för.

Vet du något mer om pistolfodral till Lahti L-35, får du gärna höra av dig till Garnisonsmuseet.