Om oss

Vad vill vi?

Garnisonsmuseet ligger vid Axevalla hed och presenterar en spännande och mångsidig drygt 500-årig militärhistoria, med en stark anknytning till platsen. Vi vill på lång sikt vara så pass hållbara att museet kan finnas kvar och verka på denna historiska plats. Garnisonsmuseet har funnits i olika former sedan slutet av 1800-talet och vi jobbar för att ta vara på och förvalta våra företrädares verk på bästa sätt. Ett viktigt arbete för oss är att ta hand om museiföremålen och den miljö som de finns i på ett korrekt sätt så att de får ett långt liv och kan berätta om gångna tider även för kommande generationer.

Tillgänglighet

Garnisonsmuseet bidrar till att förlänga turistsäsongen i området genom att hålla öppet regelbundet från mars till mitten av november och under hela perioden arrangerar vi uppskattade föreläsningar. Hela verksamheten är handikappanpassad och det går bra att uppleva utställningarna för den som sitter i rullstol. Handikapptoalett, skötbord och larm finns för att Garnisonsmuseet ska vara tillgängligt för så många som möjligt.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Återvinning och sortering av det lilla avfall som produceras på Garnisonsmuseet är en självklarhet och det lämnas vid den lokala återvinningscentralen. Rengöringsmedel som används i verksamheten har bytts ut mot miljömärkta alternativ. Vi är också medvetna om energianvändningen på Garnisonsmuseet och har genom olika åtgärder de senaste åren sänkt förbrukningen och därmed miljöpåverkan.

Medlemskap

Den som vill stödja Garnisonsmuseets verksamhet kan bli medlem i Garnisonsmusei vänner. Avgiften är 100 kronor per år och berättigar bland annat till fri entré. Avgiften sätts in på vårt bankgiro 154-8346 eller swisha till 123 155 20 82. Ange ”medlemskap” i meddelandefältet. Glöm inte att ange även namn, adress och e-postadress. Medlemmar i Skaraborgs regementes och Trängregementets kamratföreningar samt Fredsbaskrarna Skaraborg är automatiskt medlemmar i Garnisonsmusei vänner.

Övrigt stöd

Man kan även stödja Garnisonsmuseet genom ideellt arbete på museet eller genom en gåva. Den som vill skänka ett bidrag till verksamheten kan sätta in ett valfritt belopp på vårt bankgiro 154-8346 eller swisha till 123 155 20 82. Ange ”gåva” på talongen. Vill man skänka ett föremål eller foto kontaktar man Garnisonsmuseet på enklaste sätt.