Aktiviteter

Vårens föredrag genomförs på onsdagar enligt nedan. Museet öppnar kl. 16.00 och samtliga föredrag börjar kl 18.00. Vi bjuder på entré och fika.

Vi vill att ni anmäler ert deltagande till Garnisonsmuseet senast dagen innan så vi kan förbereda fika.

13 mars (i samband med Garnisonsmusei Vänners årsmöte)
Axevalla Hus – rikets förnämsta och starkaste fäste på 1200-talet
Ewert Jonsson, auktoriserad västgötaguide
10 april
Västsveriges nya roll i västra Europa – civilt och militärt
Johan Ljungné, kommendörkapten och stabschef vid Västra Militärregionen
24 april
Görings vittne – vitvarudirektören Birger Dahlerus försök att stoppa andra världskriget
Johan Jakobsson, statssekreterare hos Ulf Kristersson och författare
15 maj
Under Afrikas himmel – en berättelse i ord och bild om Afrikas vilda djur.
Kent Andersson, naturfotograf
29 maj
Sverige bombas! – om andra världskrigets bombningar av Sverige
Nils Hjort, historieskribent och författare