Böcker

I Garnisonsmuseet Skaraborg kan du köpa böcker med anknytning till Axvall, Skövde garnisons förband och övrig militärhistoria. Här nedan är ett urval.

Nr 81 Johan Kind och kronprins Karl Johan                                                 250 kr

Skaraborgs knektar och Västgöta ryttare                                                        100 kr

Knekten i helg och sôcken                                                                                  100 kr

Historier från Axvall                                                                                              25 kr

Sveriges arméförband under 1900-talet                                                         200 kr

Skaraborgs regementes chefer, från 1631                                                       200 kr

Skaraborgs regementes historia, del 1 – 3                                                       250 kr    

Västgöta regementes personhistoria, del 1 – 2                                               200 kr

Pansartruppskolorna 1942-1995                                                                        50 kr

Svenska försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet                         100 kr

Heraldiska vapen inom det svenska försvaret                                                  75 kr

Carlsborgs fästning                                                                                              100 kr

Underhållsskolan 60 år                                                                                        20 kr

…dessutom har vi ett stort antal andra militärhistoriska böcker från        20 kr

A4-skrifter

Västgöta regemente genom  tiderna                                                                   50 kr

Mina första år vid T 2                                                                                            10 kr

Pansartrupperna 50 år (bilder)                                                                           10 kr

Svensk-Norska unionen 1814 – 1905                                                                  10 kr

Tränghistoria  (3 delar)                                                                                         20 kr

Trängporträtt                                                                                                          10 kr

DVD

Trängen 100 år i Skövde                                                                                       50 kr

Skaraborgs regemente mobiliserar 1940                                                          50 kr

Västgöta regemente 1927                                                                                     50 kr

Vi äro musikanter                                                                                                  50 kr