Årsmöte

GARNISONSMUSEI VÄNNER KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2022

Välkommen till årsmöte i Garnisonsmuseet (samlingssalen) invid Axevalla IP

onsdagen den 16 mars klockan 18.00.

Efter årsmötesförhandlingarna berättar överhovpredikanten, biskop emeritus och före detta regementspastorn Lars Göran Lönnermark om Karl XII:s fältpräst, överhovpredikanten och biskopen Andreas Rhyzelius under rubriken

 ”En dråpelig man ifrån Odh”  

Program för kvällen:                                                                                            

  • Från kl 16.00          Garnisonsmuseet öppet
  • Kl 18.00-19.00       Årsmötesförhandlingar
  • Kl 19.00-19.30       GMV bjuder på kaffe
  • Kl 19.30-20.30       Föredrag

Anmäl Ditt deltagande i årsmötet senast den 10 mars till Garnisonsmuseet tfn 0511-414282 eller info@garnisonsmuseet.se

OBS! Du måste anmäla Ditt deltagande om Du vill ha förtäring, annars blir Du utan.

Årsmöteshandlingar kan laddas ner på www.garnisonsmuseet.se och finns även på plats vid årsmötet.

VARMT VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Dagordning

Fullmakt

Verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

Förslag till budget för 2022

Förslag till styrelse 2022

Förslag till stadgeändring

Förslag till verksamhetsplan för 2022