Faktablad

Detta är ett litet exempel på alla de faktablad som finns i utställningen. Faktabladen på Garnisonsmuseet är i A5-format, finns både på svenska och engelska och innehåller fler bilder.