Verksamhetsplan för 2018

Verksamhetsplan året 2018 för Garnisonsmuseet Skaraborg

Mål för 2017

Färdigställa Garnisonsmuseet Skaraborg och inviga det den 6.juni 2018.

Under hösten påbörja iordningställandet av museets förråd och påbörja vård av föremålen.

Starta inventering och registrering av museets föremål, bibliotek och arkiv.

Målgrupp

Skolor i Skara och Skövde kommuner.

Elever, värnpliktiga och anställda vid försvarets förband och skolor i Skövde, Karlsborg och Såtenäs.

Turister som besöker området under transäsongen mars, april.

Turister som under sommaren besöker Skara sommarland.

Travintresserade som övervarar Stochampionatet på Axevalla travbana i juli..

Kurser och konferenser som genomförs på Axevalla Folkhögskola.

Deltagare och publik vid arrangemang på Axevalla idrottsplats.

Pensionärs- och andra besöksgrupper främst från Västsverige.

Metod

Ökat samarbete med turistorganisationen Visit Hornborgasjön, Skara och Skövde turistbyråer m fl.

Ökad aktivitet på sociala medier som museets hemsida (www.garnisonsmuseet.se) och face-book.

Direktreklam med museets broschyr till föreningslivet i området och bussbolag m fl.

Öka samarbetet med Västergötlands museum i Skara och andra museer i närområdet.

Övriga upplysningar

Projekt och arbeten fram till och med den 31.december 2018

Planlägga inför och inviga museet.

Ökat öppethållandet. Från mitten av juni till mitten av augusti skall museet vara öppet alla lördagar, söndagar och måndagar mellan kl 13 00 och 16 00.

Anskaffa dator med utrustning (enligt särskild kravspecifikation som tas fram under våren) för museets bilder, böcker och föremål.

Med början i höst påbörja iordningställandet av föremålsförråd, arkiv och bibliotek. Allt skall registreras i museets databas.

Säkerställa och märka ut utrymningsvägar samt montera lämpliga lås på samtliga dörrar så att bommar inte behövs vid utrymningsvägarna.

Få lokalerna godkända av räddningstjänsten för användning som museum.

Yttre reparations- och målningsarbeten bla tak och de yttre takstolarna.

Färdigställa forskarplatsen för Centrala soldatregistret och museets övriga databaser.

Installera fjärrvärmepump för värme i museets förråd. Pumpen sponsrad av Christer Rapp.

Ansöka hos Vägverket om uppsättande av hänvisningsskyltar vid väg 49 och i fyrvägskors i samhället Axevalla.

Påbörja förstudie för ihop byggande av lägerhyddorna.

Arbeta för att få en eller flera monumentvagnmar på uteplats mellan lägerhyddorna.