Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsplan året 2016 för Garnisonsmuseet Skaraborg

Mål för 2016

►Färdigställa Garnisonsmuseet Skaraborg för att på våren 2017 kunna inviga det samma i sin helhet. Museet skall visa försvarets viktiga inverkan på det civila livet och försvarets viktiga del av det civila samhället i Västsverige. Vi fortsätter med att färdigställa utställning om Trängtruppernas historia i Sverige vilket blir ”Sveriges Trängtrupp museum”.  Sveriges enda kvarvarande trängförband är beläget i Skövde, 14 km från Axevalla.  Med Trängutställningen följer även utställningen med inriktning på hästen i försvaret. Vi färdigställa en kombinerade samlingssal och utställningssal i lägerhydda 2. Här kommer livet på mässen och på logementet att beskrivas tillsammans med utställning om signa och sambands tjänst l I samlingssalen planeras för en utställning om Axevalla folkhögskola och deras verksamhet som övertog lokalerna efter att försvaret lämnat området under tidigt 1900-tal. Samlingssalen kommer att kunna ta ca 125 personer och vara en föreläsningssal samtidigt som den skall gå att använda för tillfälliga utställningar.

Målgrupp

►Skolor från Skara och Skövde kommuner, elever och anställa vid försvarets förband i Skövde, Såtenäs och Karlsborg. Den stora mängd som besöker området bland annat vid tran säsongen under mars och april då det beräknas komma ca 150 000 besökare till området runt Hornborgasjön.

Under sommarens stora tillströmning av turister vid Skara sommarland ca 2 km från museet, skall Garnisonsmuseet Skaraborg vara ett alternativt besöksmål. Liksom vid tredje helgen i juli då ca 50 000 tillresande travintresserade övervarar Stochampionatet på Axvalls travbana ca 1 km från museet.

I samarbetet, som i dag finns, med Axevalla folkhögskola ingår att museet skall visas för kurser och konferenser på skolan.

Pensionärsgrupper i området, där ofta medlemmarna har minnen från delar av den tid museet beskriver.

Metod

►Ökat samarbete med turistorganisationer i området, vilket inletts med Skara turistbyrå där en liten utställning om museet placerats på turistbyrån.

Ökad aktivitet på sociala media, där Face Book är en del och museets nya hemsida som lanserades under hösten 2015.

Direktreklam med museets broschyr till föreningslivet i området och bussbolag som besöker området.

Öka samarbetet med Västergötlands museum i Skara, samtal om detta kommer att starta under februari månad och den planerade stor satsningen på hästsporten i ”Skara häst land”.

Övriga upplysningar

► Tidigare års hyreskostnad har borttagits då kontraktet med Skara Äldre hem på detta hus inte förlängts utan kunnat avslutas ett år tidigare. Eftersom Skara kommuns bidrag var för hyran där har omförhandlingar med kommunens nya kultur och fritidschef inletts.

Projekt fram till 1 maj 2017

  • Arbetet med yttre målningsarbete fortsätter med målning av de utstående takstolarna.
  • Vidare arbete med att kunna ställa upp den stridsvagn som stod och fortfarande står framför tidigare museum i Skövde. En stridsvagn vid Garnisonsmuseet är av stor vikt då den visar att Pansartrupperna haft en stor betydelse för utvecklingen av försvaret i väst Sverige.
  • Iordningställande av handikapptoalett Skall genomföras av auktoriserad VVS tekniker. Och personalutrymme i Lägerhydda 2
  • Iordningställande att vara färdigt 1 maj 2017, av kontorsrum, entré lilla konferensrummet samt utrymme utanför denna och samlingssalen i lägerhydda 2.
  • Utföra elinstallation för utställningarna om Tränghistorien, FN-utställningen, Hästen i försvaret och utställningen Sjukvården i fält och hemma. Skall genomföras av auktoriserad elektriker.
  • Färdigställa utställningen om FN i nytt utrymme, utvidga hemvärnet
  • Anskaffande av ljudanläggning för museet och samlingssalen, skall finnas mikrofon som mygga och hörslinga.