Böcker

I Garnisonsmuseet Skaraborg kan du köpa böcker med anknytning till Axvall, Skövde garnisons förband och övrig militärhistoria. Här nedan är ett urval.

Göta Trängregemente 100 år                                                                             100 kr

Hanaskede ryttare                                                                                               200 kr

Huvudbanér och anvapen i Skara stift                                                             150 kr

Knekten i helg och sôcken                                                                                  100 kr

Kungl. Hallands Reg. historia 1624 – 1961                                                     100 kr

När Trängen förgyllde silverstaden                                                                 200 kr

Skaraborgs regementes historia del 1 – 3                                                       300 kr                     (häftad förstaupplaga)

Trängtrupperna 100 år                                                                                          50 kr

Vapenhistorisk inventering av kyrkor i Skara stift                                        150 kr

Underhållsskolan 60 år                                                                                         50 kr

…dessutom har vi ett stort antal andra militärhistoriska böcker från         20 kr

A4-skrifter

Västgöta regemente genom  tiderna                                                                   50 kr

Mina första år vid T 2                                                                                            20 kr

Pansartrupperna 50 år (bilder)                                                                           20 kr

Skaraborgs regemente 1631 – 2006   (375-årsjubileum)                               60 kr

Svensk-Norska unionen 1814 – 1905                                                                 20 kr

Tränghistoria  (3 delar)                                                                                         50 kr

Trängporträtt                                                                                                          30 kr

DVD

Trängen 100 år i Skövde                                                                                       50 kr

Skaraborgs regemente mobiliserar 1940                                                          50 kr